Ejer:
Hans Henrik Algreen-Ussing

Godsejer, Kammerherre, Hofjægermester

Kontaktinfo: