Skovbrug

Skovbruget udgør 220 ha. 80 % af dette areal er løvskov domineret af bøg. De resterende 20 % består af nål – herunder pyntegrønt og juletræer, der sælges på vores årlige julemarked i december.

Arealet er meget velegnet til bøgetræer, idet terrænet er kuperet og tæt på Vejle Fjord. Skovdriften udføres med eget materiel og mandskab samt med entreprenørhjælp.

Vi producerer kvalitetstræ af både løv- og nåletræer, der anvendes i industrien. Resterende toptræ og grene laver vi til træflis, som bliver omsat til varme i godsets flisfyr, der forsyner Tirsbæks udlejningsejendomme samt hovedbygningen.

På arealer hvor træer fældes, genplanter vi med samme træsort. På de arealer vi udtynder, giver de tilbageværende træer frø nok til, at næste trægeneration startes uden vores hjælp.

 

Brænde

Brænde kan købes i flere oparbejdningsgrader.
Vi tilbyder brænde savet og kløvet i 33 cm længde. 
Man kan også købe træ i 3-4 meters længde som man selv kan save og kløve. 
Købes der min. 5 rummeter, tilbyder vi at køre brænde ud. 
Trætypen er bøgetræ 98%, ask eller eg 2%.

Juletræer

Vi producerer juletræer i typerne Normann og Nobilis.
Langt de fleste af vores træer sælges på eget julemarked (se datoer for julemarked under fanebladet “Julemarked”).
Vi har store træer over 3 meter der primært sælges til firmaer. Forhør om priser.
Pyntegrønt
Pyntegrønt laves i Normann, Nobilis og Fyr.
Grenene sælges i bundter af enten 5 eller 10 kg.
Forhør om priser.

Mere Info

For mere information om brænde og træ se: http://skovdyrkerforeningen.dk

Hjertestarteren er placeret på gavlen i den vestlige side af bygningen ved indkørsel til gårdspladsen.
GPS Koordinater:
Latitude: 55.7139º N    Longitude: 009.6361º E
Godsejer Hans Henrik Ussing kan eventuelt kontaktes på 20331260