Jagt

Jagten på Tirsbæks areal er udlejet til et konsortium på 12 medlemmer, hvor jagthytte med overnatningsfaciliteter indgår i lejen. 

På Tirsbæk jages der på almindeligt forekommende skov- og markvildt. Enkelte krondyr er de seneste år set strejfende i området. Jagtarealet udgør samlet 400 ha, heraf er 220 ha skov. 

Vi opsætter informationsskilte på de dage, der afholdes jagt. Gæster bedes respektere skiltningen.