Landbrug

Landbrugsarealet udgør samlet 170 ha. Der er ikke til forpagtede arealer heri. Driften bliver primært udført af eget mandskab og med egne maskiner. Enkelte markoperationer udføres af maskinstation.

 

Vi producerer kvalitets korn; byg, havre samt hvede, som afsættes til mel- og grynproduktion. I en fastlagt rotation dyrkes raps, der bliver videresolgt og anvendt til vegetabilsk olie. Jorden tilføres de nødvendige næringsstoffer, der giver afgrøderne de optimale vækstvilkår. Herudover er vi påbegyndt en målrettet optimering af jordens humusindhold, som blandt andet indebærer udspredning af adskillige tusinde tons have- og parkkompost. Efter høst sår vi efterafgrøder for at binde og optage overskydende næringsstoffer fra de høstede afgrøder.

Hjertestarteren er placeret på gavlen i den vestlige side af bygningen ved indkørsel til gårdspladsen.
GPS Koordinater:
Latitude: 55.7139º N    Longitude: 009.6361º E
Godsejer Hans Henrik Ussing kan eventuelt kontaktes på 20331260