Haven

Haven er åben fra 1. april og indtil 30. september fra klokken 10.00 til 16.00 på følgende dage. Mandag, tirsdag, lørdag og søndag. 

Indgangen til haven finder du ved at gå hen til voldgraven, og ned til den sorte gitterlåge der står vest for slottet. Billetter kan købes ved indgangen, hvor der er en automat til betaling med dankort samt danske mønter. 

Ved indgangen er der en folder der fortæller om havens historie og renovering. 

Billetprisen er Dkr. 50,- for voksne – børn under 16 år er gratis i ledsagelse af en voksen. Der kan betales kontant (lige penge) eller MobilePay. Ved større selskaber, som ønsker rundvisning, bedes man kontakte Hans Henrik Algreen-Ussing på telefon 20 33 12 60. 

Parkering af bil eller knallert bedes foregå enten ved viadukten i nord eller ved jollehavnen i syd. Vi har nogle få regler vi beder Dig overholde når du besøger vores have. Hunde må ikke medbringes. 

Picnic er ikke tilladt, men en kop medbragt kaffe eller andet må du gerne nyde undervejs. Venligst benyt de stier og gange der er i haven. 

Nogle få steder nær egen bolig er der opsat skilte med teksten: Adgang frabedes. 

Vi glæder os til dit besøg.

Historien om Haven

Det første haveanlæg på Tirsbæk har formodentlig været i 1500 tallet på slotsholmens sydlige del med læge- og husholdningsurter, grøntsager og frugt. 

Det haveanlæg der ses i dag, er anlagt øst for hovedbygningen som en terrasseret renæssancehave, en sjældenhed i Danmark i dag, hvor de fleste herregårdshaver er omlagt til de senere fremherskende stilepoker barok og engelsk landskabsstil. 

Niels Linde påbegyndte haveanlægget som stod færdigt i 1745, bl.a. med et vinbjerg – det ældste eksisterende i Danmark. Parken er omgivet af et 2.5 m højt kampestensdige, ca. 800 meter langt. Hovedbygningen og haven er forbundet med en hovedakse, derudover er der flere stier med tilhørende hække eller alleer, som er brugt til at markere grænserne for de forskellige haverum. På et matrikelkort fra 1799 ses det store haveanlæg som det i omrids ligger i dag. 

Landskabsarkitekt Marie Louise Wanscher lavede i 1996 som afgangsspeciale fra Landbohøjskolen en renoveringsplan for haven, med henblik på reetablering af renæssance anlægget. Planen blev brugt som arbejds-manual af den nuværende ejer frem til tildelingen af fondsmidler fra RealDania i 2007. Marie-Louise Wanscher var havearkitekt på det store projekt under Tegnestuen Landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen, der tidligere har stået for renoveringen af større herregårdshaver. 

Formålet med RealDanias store herregårdshave-projekt var overordnet at Synliggøre muligheder for at bringe herregårdshaverne ind i fremtiden ved at afsøge nye veje for restaurering, istandsættelse samtmålrettet pleje og drift. 
Skabe debat om metoder til bevaring af historiske haver, der både respekterer kulturværdierne og er bæredygtige i forhold til ejernes ressourcer. 

Skabe offentlig interesse for kulturværdierne i de historiske haver. 
Udover Tirsbæk var 8 herregårdshaver udvalgt som demonstrationsprojekter, hvor initiativet også havde til formål at undersøge og udarbejde nye og bæredygtige metoder til pleje og drift af haverne, tilpasset nutidige anvendelser og forhåndenværende ressourcer. 

I haven på Tirsbæk er renæssancens akser og linjer der udgøres af alleer, stengærde, trapper og terrasser nu blevet strammet op og genetableret. Arbejdet i haven på Tirsbæk startede ultimo 2008, og var færdig i sommeren 2009. 

Luk menu