Tirsbæk og miljøet

Natur, miljø og energi

Driften på Tirsbæk udføres på en effektiv og naturvenlig måde.

Vi renser selv vores spildevand med eget rensningsanlæg, som renser i den højeste renseklasse,  hvor alt fosfor tilbageholdes før det rensede vand udledes til naturen. Vores erhvervs- og privatlejere er opfordreret til kun at anvende biologisk nedbrydelige rengøringsmidler.

Markerne tilføres halm, husdyrgødning samt havekompost, som er medvirkende til en øget CO2-lagring i jorden. Skoven passes og drives efter princippet om at fælde mindre træ end den årlige tilvækst i skoven, så der hvert år oplagres en stigende mængde CO2 i skovens træer.

80% (2019) af vores opvarmede bygninger og boliger opvarmes af vores eget flis- og halmfyr. Både flis og halm produceres på Tirsbæk., og restproduktet, asken, udspredes på markerne.

I fremtiden har Tirsbæk planer om egen el-produktion baseret på solenergi – dog skal teknologien først kunne lagre energien.

Haven producerer blomsterhonning, grøntsager samt vin og æblemost. Vi sælger vores vin og æblemost på vores årlige julemarked. 

Hjertestarteren på Tirsbæk

Hjertestarteren er placeret i den vestlige side af gårdspladsen ved indgangen til kontoret.
GPS Koordinater: Latitude: 55º42.825’N    Longitude: 009º38.213’E
Godsejer Hans Henrik Ussing kan eventuelt kontaktes på 20331260